Risør kirkelige fellesråd

Kirkens kontorer

Kirkens kontorer

Menighetskontorene besvarer alle spørsmål om kirkelige handlinger og om menighetenes virksomhet.
Kirkevergen har ansvar for spørsmål om gravferd, kirkegårder og bygninger forøvrig. Under kirkevergens ansvarsområde er bl.a. også alle ansatte i kirkene og på kirkegården, samt kirkeøkonomien.  

Menighetskontor Menighetskontor, Risør:

Besøksadresse: Kirkegaten 1
Postadresse: Postboks 297, 4953 Risør
Telefon:37 15 03 21
E–post:postmottak@risor.kirken.no
Åpningstid: Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12.30
Praktiske spørsmål rundt dåp, bryllup og konfirmasjon.

Menighetskontor, Søndeled: 

Besøksadresse og postadresse: Søndeled menighetshus, Brattstø 4, 4990 Søndeled
Telefon: 37 15 61 31
E–post: a.walla@risor.kirken.no
Åpningstid: Tirsdag 09.00 – 12.00 Når kontoret ikke er bemannet blir telefonen viderekoblet til Risør.


Kirkevergekontoret

Adresse: Kirkegt. 1
Telefon: 37 15 03 21
E–post: postmottak@risor.kirken.no
Kirkevergens telefon er som regel betjent fra og med mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Kontorets øvrige personalet vil betjene kontoret, så lenge kirkevergestillingen er ubesatt.  

KALENDER

søndag 25 februar
Søndeled Kirke
Søndeled Kirke
fredag 1 mars
Risør kirke
søndag 3 mars
Sandnes Bedehus
søndag 10 mars
Risør kirke
Søndeled Kirke
18:00 Konsert
Risør kirke
søndag 17 mars
Frydendal kirke
18:00 Konsert
Frydendal kirke
torsdag 21 mars
Risør kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no